Visas ziņas

/images/news/large/6079.jpg

11.04.2019

Nomas tiesību izsole

Līvānu novada dome 2019.gada 17.aprīlī plkst. 14.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102.telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, rīko apbūvēta zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107 Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā, īslaicīgās nomas ( vasaras kafejnīcas izvietošanai ) rakstisku izsoli.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa - 28,00 EUR par sezonu ( divdesmit astoņi euro) + 21% PVN. Nomas termiņš – no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.oktobrim.

 

Pretendentu pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 210.kabnetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 16.aprīlim plkst. 15.00. Piedāvājums jāiesniedz personīgi ( vai ar  kurjeru ) vai pa pastu.

 

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 65307271. Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 302.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 16.aprīlim. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307271.