Visas ziņas

/images/news/large/5882.jpg

11.02.2019

Atskats uz projektu nedēļu Līvānu 2. vidusskolā

Ināra Bojāre,

Līvānu 2. vidusskolas bibliotekāre

 

Projektu nedēļas pasākumi Līvānu 2.vidusskolas 5. – 12. klašu skolēniem tika organizēti tematisku staciju veidā: latviešu valodas, krievu valodas, angļu valodas, matemātikas, fizikas, veselības, ģeogrāfijas, bibliotēkzinību un sporta stacija.  Nodarbību kopējais mērķis bija radīt neformālu mācību vidi, lai dotu skolēniem iespēju sasaistīt zināšanas ar dzīves praksi.

 

Latviešu valodas kabinetā tika organizēta valsts valodas pieredzes stacija. Skolotājas Gunta Pauniņa un Līga Andersone skolēniem deva iespēju uz brīdi kļūt par rakstniekiem un parādīt savas radošās spējas, papildinot tekstu ar dažādiem vārdiem.

 

Krievu valodas radošās stacijas saimnieces bija skolotājas Valentīna Ivanova un Tatjana Rubcova. Skolēniem tika piedāvāts sacerēt dzejoļus kādreiz Krievijā izplatītā (омофоны, моноримы) stilā un japāņu haiku stilā. Tāpat skolēni mācījās atšifrēt un paši veidot dažādas piktogrammas.

 

Skolotāja Irina Stepanova iesaistīja skolēnus iepirkšanās spēlē “Googlepolia”. Skolēni veidoja dialogus angļu valodā, sadarbojās un komunicēja grupās.

 

Matemātikas darbnīcā 5. – 7. klašu skolēni no krāsainiem plastikāta maisiņiem izgatavoja un izmēģināja izpletņus. Skolotāja Tatjana Piskunova uzdeva skolēniem risināt arī loģikas uzdevumus ar sērkociņiem un minēt matemātiskās krustvārdu mīklas. Skolotāja Tamāra Haritonova parādīja, kā risināmas sudoku mīklas ar skaitļiem.

 

Fizikas stacijā skolēni darbojās tehniskajās darbnīcās skolotājas Taisijas Grabļevskas vadībā. Skolēni sazinājās ar paštaisītiem tālruņiem, konstruēja balonmašīnas, nodeva radiosignālus, izmantojot Morzes ābeci un gaismu. Vidusskolēni noteica kuģa celtspēju, izmantojot Arhimēda likumu. Rezultātu pārbaudē izrādījās, ka meitenes aprēķinus bija veikušas visprecīzāk, tādēļ viņu kuģis nenogrima.

 

Veselības stacijā, skolotāja Tatjana Bogdanova, 5. – 6. klašu skolēni pētīja sava ķermeņa spējas. 9. klašu skolēni sevi mērīja un svēra, lai aprēķinātu ķermeņa masas atbilstību veselības normu trīs līmeņiem. Skolēni pārliecinājās, ka svarīgi ir ievērot veselīgu dzīves veidu.

 

Ģeogrāfijas stacijā katra klase no skolotājas Silvijas Puntūzes saņēma savu uzdevumu. Viņi pētīja valstis, Tuvo Austrumu pilsētas un Latvijas novadus. Katrā Latvijas novadā tika meklēts “apslēptais dārgums” atbilstoši informācijai, kas tika saņemta izlozējot pētāmo novadu. Darba noslēgumā tapa informatīvi plakāti par valstīm un tūrisma maršruti.

 

Bibliotēkzinību stacijā skolēni informācijas meklēšanai varēja izmantot dažādus avotus: vārdnīcas, uzziņu literatūru, preses izdevumus un bibliotēkas krājumu, tomēr vispopulārākais izrādījās internets.

 

Sporta stacijā, skolotājs Edgars Cimars, skolēni varēja iejusties jaunsargu lomā, pārvarot militāro šķēršļu joslas. Mērķa sasniegšanai svarīga bija prasme darboties komandā, veiklība, asprātība un sacensības gars.

 

Kopumā projektu nedēļa skolā noritēja lietišķi un organizēti. Skolēni aktīvi iesaistījās uzdevumu veikšanā. Viņi atzīst, ka viņiem dotās iespējas, paraudzīties kā mācību stundās apgūtais iekļaujas un tiek izmantots ikdienā, ļāva samazināt plaisu starp teoriju un praksi.

 

ATTĒLĀ:

7. klases skolēni veselības stacijā.