Visas ziņas

/images/news/large/5880.jpg

08.02.2019

Aizvadīts Līvānu 2.vidusskolas absolventu vakars

Ināra Bojāre,

Līvāu 2. vidusskolas bibliotekāre

 

Skola ir vienīgā vieta,

Kurā atmiņu zvans,

Vienojot paaudzes kopā,

Cauri mūžībai sauc.

                          /K. Apškrūma/

 

2. februārī Līvānu 2.vidusskolā notika absolventu vakars “Ar skolu sirdī”. Šī skolas tradīcija vijas cauri visai cilvēka dzīvei un šogad jubilejas izlaidumu sarakstā ir piecpadsmit izlaidumi, sākot ar 1954.gadu.

 

Skolas dzīvei veltītā izstāde ļauj izsekot notikumiem sešdesmit piecu gadu garumā. Skolēnu sejas, mācību kabineti, pašdarbība, sporta un atpūtas pasākumi iemūžināti melnbaltās un krāsainās fotogrāfijās, bet notikumu fonā – attiecīgā laika mācību, metodiskie, transporta un citi līdzekļi.

 

Skolas direktores vietniece mācību jomā Ludmila Vucina savā uzrunā absolventiem saka, ka skola visiem saistās ar vienu – izglītību un, tai pašā laikā, arī ar kaut ko katram atšķirīgu. Par sev svarīgāko viņa uzskata cilvēkus un aicina skolas viesus – bijušos skolotājus un absolventus pastāstīt, ko skola nozīmē viņiem.

 

Katru gadu uz absolventu vakaru tiek aicināti skolotāji, kuri šobrīd atrodas pelnītā atpūtā. Viņus iepriecina atkalredzēšanās ar saviem skolēniem. Skolu viņi uztver kā savas dzīves daļu, aicina pētīt tās vēsturi un novēl tai vēl ilgi pastāvēt. Ar piemiņas brīdi tiek godināti skolotāji, kuri vienmēr paliks savu skolēnu sirdīs.

 

Vakara gaitā organizatori katram jubilejas izlaidumam velta īpašu lappusi, nosaucot jubilejas gadu, klases audzinātājus, parādot viņu skolas dzīvi fotogrāfijās un izpildot priekšnesumus. Absolventi uzsver skolotāju ieguldījumu viņu audzināšanā un izglītošanā.

 

Vakara dalībnieki saka paldies 12. klasei, viņu audzinātājai Nadzeždai Dzirko, skolotājai Žannai Lukašenkovai un visiem, kuri organizēja šo brīnišķīgo pasākumu. 

 

ATTĒLOS:

V.Belousovas foto

Līvānu 2.vidusskolas 2019.gada jubilejas izlaidumu absolventi kopā ar saviem klašu audzinātājiem.