Visas ziņas

/images/news/large/5785.jpg

15.01.2019

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumam Gada balva kultūrā

Aicinām līdz 2019. gada 17. janvārim pieteikt kandidātus apbalvojumam Līvānu novada Gada balva kultūrā 2018 nominācijās Gada labākais sniegums amatiermākslā, Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā un Gada cilvēks kultūrā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos.

 

Kandidātus apbalvojumam Gada balva kultūrā var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

 

Gada balva kultūrā ir fiziskas personas, personu grupas, kolektīva apbalvojums, ko piešķir par materiālo un nemateriālo kultūras (t.sk. mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos gada laikā.

 

Pieteikumā nepieciešams norādīt:

- kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,

- kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,

- kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

 

vai

 

- kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,

- kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī starptautiskā līmenī,

- sasniegumus un rezultātus.

 

 

Titulattēlā: foto no pasākuma "Gada balva kultūrā 2017"