Visas ziņas

/images/news/large/5523.jpg

10.09.2018

Seminārs uzņēmējiem „ Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma jaunās normas un darba attiecību pareiza noformēšana, darba samaksas aprēķins”

24. oktobrī

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes ielā 3, Līvāni)

 

tiek rīkots BEZMAKSAS seminārs uzņēmējiem

 

„ Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma jaunās normas un darba attiecību pareiza noformēšana, darba samaksas aprēķins”

 

Semināra darba kārtība:

10.00-12.00

 1.daļa Uzņēmuma izdevumu uzskaite pēc jaunā UIN likuma normām

 

1.1. ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi - UIN likuma 8.pants (“sliktie” debitoru parādi, darījumi ar saistītām personām, nesaistītie izdevumi, soda naudas u.c.) 

1.2. jaunās normas uzņēmuma pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē 

1.2.1. ar saimniecisko darbību saistītie PL, to nolietojums

1.2.2. ar saimniecisko darbību nesaistītie PL, to nolietojums

 

12.00 – 12.20 Kafijas pauze

 

12.20 -15.00– semināra turpinājums

 

1.3. darbinieku saliedēšanas un motivēšanas pasākumu izdevumi, to uzskaites prasības

1.4.  reprezentācijas izdevumi - uzskaite pēc UIN un PVN likuma normām

1.5. ziedojumi, iespējas izmantot nodokļu atlaides ziedojumiem

1.6. Citas atlaides un to pielietojuma iespējas

 

15.00-15.30 Kafijas pauze

 

15.30-17.00

2.daļa Darba attiecības un nodokļi no darba samaksas

2.1. darba līgumos iekļaujamā informācija, neiekļaujamā informācija, pieļautās kļūdas - piemēri, skaidrojumi

2.2. darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana - darba samaksas aprēķins, nodokļu aprēķins, ņemot vērā jaunās likumdošanas normas, skaidrojumi, piemēri.

2.3. attaisnotie izdevumi – aktualitātes

2.4. atvieglojumi – aktualitātes

2.5. prognozētais neapliekamais minimums - jaunās likumdošanas normas, to ietekme uz nodokļu aprēķinu, iespējamās sekas.

2.6. diferencētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- ko tas nozīmē

2.7. sociālās iemaksas - aktuālās normas nodokļa aprēķinam. 

2.8. dažādi līgumi ar fiziskām personām un nodokļu piemērošana:

2.8.1. autoratlīdzības līgumi

2.8.2. uzņēmuma līgumi

2.8.3. pakalpojuma līgumi

Diskusijas, jautājumi, atbildes...

 

Semināru vada - Inga Pumpure ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs – eksperts, pieredzējusi finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā.

 

Pieteikšanās zvanot: 29324115.