Visas ziņas

/images/news/large/5438.jpg

06.08.2018

Uzsākta projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īstenošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Līvānu siltums” uzsākusi projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā”, projekta Nr.4.3.1.0/17/A/006, īstenošanu.

 

Noslēgusies  iepirkuma procedūra „Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana  SIA “Līvānu siltums”  katlu mājā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2018/3 KF).  Iepirkumam tika saņemti trīs piedāvājumi.  Pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, komisija pieņēma  lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA „INOS”, reģistrācijas numurs 40003570038. Pretendents iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilda iepirkuma procedūras  dokumentācijā noteiktajām prasībām. Piedāvājuma līgumcena 421 629,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

2018.gada 27.jūlijā parakstīts līgums ar būvdarbu veicēju par  ar šķeldu kurināmā ūdenssildāmā katla AK-2000 (ražošanas gads 2001) demontāžu un nomaiņu pret jaunu  ar  šķeldu  kurināmu  ūdenssildāmo  katlu  ar  jaudu 3,0 MW.  Darbi jāpabeidz līdz 2018.gada 25.oktobrim.

 

Būvuzraudzības darbus veiks SIA “Ge Consultants” speciālisti.