Visas ziņas

/images/news/large/5290.jpg

08.06.2018

Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ieviešana

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4. aprīlī ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” noslēdza līgumu par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ieviešanu.

 

Projekta ietvaros ir plānots izveidot jaunus sadzīves kanalizācijas pieslēgumus 1477 Līvānu pilsētas iedzīvotājiem. Būvdarbos ir plānots izbūvēt jaunus kanalizācijas ārējos inženiertīklus 22,76 km garumā, rekonstruēt kanalizācijas ārējo inženiertīklus 0,35 km garumā un izbūvēt 14 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Projektu ir plānots realizēt 48 mēnešos. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 3,901,603.00 , no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 3,316,362.00 un projekta iesniedzēja SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” līdzfinansējums 585,241.00 .

 

Papildus, kā projekta neattiecināmās izmaksas par summu tiks arī izbūvēti ūdensapagādes tīkli 17,5 km kopgarumā. Neattiecināmās izmaksas 1831809,00 apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē, sedz SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

 

Ieviešot topošajā investīciju projektā paredzētās aktivitātes SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 08.02.2017 izsludināja apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūru “Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Iepirkumu procedūras rezultātā 20.04.2017 tika noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Jēkabpils PMK” par summu 4292012.44 €.

 

Līguma ietvaros ir plānots izbūvēt 18,5 km sadzīves kanalizācijas inženiertīklus un 15 km ūdensapgādes inženiertīklus.

 

Šo būvdarbu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 20.07.2017 izsludināja iepirkumu procedūru Būvuzraudzības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Iepirkumu procedūrā par uzvarētāju tika atzīta piegādātāju apvienība “SIA “Jurēvičs un partneri” un OÜ “Infrainsenerid”” ar piedāvājuma summu 97700,00 €.

 

Jūnija mēnesī būvdarbi tiek veikti: Daugavas, Jersikas, Grīvas, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Stacijas, Fabrikas, Kr. Valdemāra, Siguldas, Brīvības, Latgales, Rēzeknes, Stadiona, Uzvaras un Dubnas ielā.