Visas ziņas

/images/news/large/5288.png

11.06.2018

Par zemes nodošanu iznomāšanai

Līvānu novada Dome informē, ka Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts ierosinājums nodot nomā zemes gabala daļu 126 m2  platībā no pašvaldībai piederošā  zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 004 00107 Domes ielā 16, Līvānos āra kafejnīcas izveidei uz četriem mēnešiem.

 

Aicinām interesentus pieteikties uz šīs zemes nomu āra kafejnīcas izveidei līdz 2018. gada 20. jūnijam  plkst.16.00, lai varētu pieņemt lēmumu par zemes iznomāšanu, iesniedzot rakstisku pieteikumu Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kab. Plašākai informācijai zvanīt pa tālruni 65307256.

 

Skatīt zemes gabala daļas shēmu