Visas ziņas

/images/news/large/5187.jpg

11.05.2018

Pastiprina sadzīves atkritumu izmešanas kontroli

Lai Līvānu pilsētā samazinātu nelegāli izmesto sadzīves atkritumu daudzumu, Līvānu novada pašvaldības speciālisti ir uzsākuši pastiprinātu kontroli. Tiek veiktas pārbaudes (dežūras) pie sadzīves atkritumu savākšanas punktiem. To laikā tiek pārbaudīts, vai atkritumu radītāji ir piesaistīti noteiktajam atkritumu savākšanas punktam, vai ir noslēgts līgums ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

 

Atgādinām, ka  Atkritumu radītājam vai Valdītājam ir obligāts pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – noslēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

 

Tas nozīmē, ka atkritumu radītājs no privātmāju sektora (ja nav iegādāti SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” marķētie maisi), nedrīkst  izmest nešķirotos sadzīves atkritumus  daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu punktos.

 

Veicot kontroles ir konstatēts, ka daudzi iedzīvotāji no saviem dzīvokļiem sadzīves atkritumu savākšanas punktos izmet celtniecības atkritumus, lielgabarītā atkritumus un nolietotās elektropreces, kas nav pieļaujams. Par šāda veida atkritumu savākšanu jāsazinās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Atkritumu apsaimniekošanas iecirkni (tālr. 65381819, 28232848).

 

Atgādinām, ka marķētos maisus var novietot tikai pie sadzīves atkritumu savākšanas punktiem, kā arī līgumā noteiktajās vietās. Atkritumu šķirošanas punkti un pilsētas sabiedriskajās vietās uzstādītie konteineri, piemēram, Meža skvērā (pie vecajiem kapiem), nav sadzīves atkritumu savākšanas punkts, līdz ar to marķētos maisus tur nedrīkst novietot.

 

Atgādinām, ka par saistošo noteikumu Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” neievērošanu fiziskām personām var piemērot administratīvo sodu līdz 140 euro, juridiskām personām 700 euro.

 

Neskaidrību gadījumā varat zvanīt Līvānu novada pašvaldības Vides inženierei Gunitai Vaivodei (tālr. 22024485).