Visas ziņas

/images/news/large/4967.jpg

13.03.2018

“Spurgaliņas” pārliecinoši labākie Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2018”

Aija Skarbiniece

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Šī gada 8. martā noslēdzās Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2018” reģionālās kārtās, Līvānu novadu Latgales novada kārtā pārstāvēja Līvānu Bērnu un jauniešu centra Vokālā studija “Spurgaliņas”, vad. Skaidrīte Bulmeistere, koncertmeistare Rita Semeiko.

 

Konkursa mērķi: Gatavojoties Latvijas valsts 100gadei, stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, padziļinot zināšanas par latviešu tautasdziesmu, sekmēt jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu; apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā; attīstīt, kopt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu - vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties un pilnveidojot to skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi.

 

Konkursā kolektīvu priekšnesumus vērtēja: Irēna nelsone – mūzikas pedagoģe, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas metodiķe un lektore; Jānis Grigalis - diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists; Mārīt Puriņa – mūzikas pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas skolas direktore un vokālās grupas “Anima Solla” vadītāja; Antra Strikaite – Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece, projekta vadītāja.

 

Maksimālais punktu skaits: 50. Attiecīgi iegūtajiem punktiem tiek piešķirtas pakāpes: 45 – 50 punkti – Augstākās pakāpes diploms; 40 – 44,99 punkti – I pakāpes diploms; 35 – 39,99 punkti – II pakāpes diploms; 30 – 34,99 punkti – III pakāpes diploms; 25 – 29,99 punkti – Pateicība par piedalīšanos.

 

Dalībnieki tika vērtēti 2 grupās: A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi; B grupa – vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi, kurā savu sniegumu rādīja arī “Spurgaliņas”.

 

Paldies “Spurgaliņām” par izturību, neatlaidību, par brīnumjauko sniegumu, iegūstot Augstākās pakāpes diplomu un augstāko punktu skaitu  ne tikai savā vecuma grupā, bet visā B grupā Latvijā kopumā – 47.15 punkti, tā ir vienīgā Augstākā pakāpe Latgales novadā B grupā, 24 vokālo ansambļu konkurencē. Labāku sniegumu uzrādīja tikai Zemgales novada Agrupas dalībnieki – Ogres Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis, vadītāja Gunita Bičule, iegūstot 48.32 punktus.

 

Latvijā kopumā, konkursā piedalījās 39 vokālie ansambļi A grupā, no kuriem Augstākās pakāpes diplomus saņēmuši 9 kolektīvi, savukārt B grupā – no 80 kolektīviem, Augstāko pakāpi saņēmuši tikai 4 kolektīvi.

 

Mēs lepojamies ar Jums – “Spurgaliņas”!