Visas ziņas

/images/news/large/4735.jpg

06.12.2017

Aizvadīta Tēvzemes nedēļa Līvānu 1. vidusskolā

Skaidris Skutelis,

Līvānu 1. vidusskolas Skolēnu parlamenta prezidents

 

Līvānu 1. vidusskolā nedēļa pirms Valsts svētkiem tika pavadīta ar dažādām aktivitātēm, kuru galvenais mērķis bija atgādināt ikvienam skolēnam un skolas darbiniekam, cik mūsu valsts ir skaista, unikāla un katru dienu sniedz ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēju veidot pilnvērtīgu nākotni.

 

Tēvzemes nedēļa norisinājās no 13. līdz 17. novembrim. Katru rītu dziedājām skolas un valsts himnu. 14. novembrī ar interaktīvām spēlēm starpbrīžu laikā pārbaudījām skolēnu zināšanas par Latvijas skaistākajām ainavām un nozīmīgākajiem objektiem. Lielu prieku sagādāja aktīvākās klases, kuras ne tikai pareizi atbildēja uz jautājumiem, bet arī izteica interesantus faktus par upēm, pilīm, baznīcām un muižām. Tās bija 6.b, 9.a, 9.b, 10.b, 11.b, 8.a. Paldies jums!

 

Trešdien visa skola dziedāja latviešu skaistākās dziesma. Ceturtdien varējām baudīt Līvānu 1. vidusskolas tautas deju kolektīvu priekšnesumus. Publiku aizrāva sākumskolas klašu deju kolektīvu sniegums un tautas deju kolektīvs „Silava”. Paldies skolotājiem Anitai Ancānei, Anitai Vucinai un Sandrai Seladinai!

 

Piektdien izskanēja Valsts svētkiem veltīts koncerts. Ar skaistām dziesmām, tekstiem un dzejoļiem tika pieminēta tautu saliedētība, neatkarība, patriotisms, bet uzmanības centrā bija ģimenes kopība. Tāpēc koncertā piedalījās un ar sveču gaismām zāli izgaismoja arī ģimenes. Paldies, Dzeņu/Mičuļu ģimenei, Mikuļu ģimenei, Urujevu ģimenei un  Veiguļu ģimenei!

 

Pēc “Tēvzemes nedēļas” nākamās piecas skolas dienas notika Līvānu 1. vidusskolas parlamenta organizēta erudīcijas spēle “Pērļu Zvejnieks” un ikgadēja sportiska aktivitāte “Stiprākais Vidusskolnieks”. “Pērļu zvejnieks” 5-8. klasēm notika otrdien, bet 9.-12. klasēm ceturtdien audzināšanas stundu laikā. Šī ir nu jau aizmirsta skolas tradīcija, kas agrāk bija viens no populārākajiem pasākumiem skolā. Spēlē tiek izveidotas komandas, kurās ir dalībnieki no katras klases, lai mazinātu konkurenci un veicinātu komandas darbu. Spēle patika visiem, jo ikvienam bija interesanti uzzināt jaunus faktus par Latviju un sacensties ar zināšanām. Šī spēle tiks organizēta arī turpmāk.

 

Savukārt trešdien sporta zālē tikās tie, kuri vēlējās iegūt stiprākā vidusskolnieka titulu. Pārbaudījumi bija ļoti nopietni: pievilkšanās, krēsls pie sienas, atspoles skrējiens, statiskā guļa un prātu jaucoši jautājumi. Pārbaudījumu starplaikā laukumā devās vidusskolēnu klašu basketbola komandas. Bija padomāts arī par līdzjutējiem. Kā atbalstošākā klase pārsteiguma balvu ieguva 12.b. Stiprākā vidusskolnieka titulus ieguva: 3. vieta – Niks Siladieviņš 12.b, 2. vieta – Emīls Lazdāns 10.b, bet 1. vietu ieguva 10.a klases skolēns Dainis Grāveris. Uzvarētāji ieguva kausus. Par to noformēšanu liels paldies sponsoram –  SIA “Līvānu Kanceleja”!

 

Vislielākās balvas un ovācijas ir pelnījuši tie, kuri iesaistījās aktivitāšu organizēšanā un veidošanā visu šo nedēļu garumā.  Paldies Skolēnu parlamenta kultūras ministrei Simonai Groskaufmanei 11.b, izglītības ministrei Dagnijai Butlerei 10.b un palīdzei Itai Daugavvanagai 12.b, Sporta ministrei Sindijai Potei 11.b un sporta ministra p.i. Emīlam Mikulim 9.b, kā arī mūsu parlamenta koordinatorei un padomdevējai – skolotājai Evitai Kleinai.