Visas ziņas

/images/news/large/4717.jpg

01.12.2017

Mainīsies nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksa

Sakarā ar izmaiņām Dabas resursu nodoklī, ar 2018. gada 1. janvāri ir apstiprināta šāda SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksa:

 

Pakalpojuma veids

Mēr-vien-ība

 

Savākšana, pārvadāšana, EUR

 

Dabas resursu nodoklis, EUR ar 01.01.
2018

SIA AADSO piemērotais koeficients DRN

SIA AADSO par sadzīves atkritumu apglabāšanu

 

KOPĀ maksa bez PVN, EUR no 01.01.
2018.

 

Pakalpo-juma maksa ar PVN, EUR no 01.01.
2018.

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaim-niekošanas pakalpojuma maksa

t

82,23

35,00

0,5/17,50

20,28

120,01

145,21

m3

10,68

4,55

0,5/2,28

2,64

15,60

18,88