Visas ziņas

/images/news/large/4426.jpg

14.08.2017

Aicina saņemt ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai skolai

Līvānu novada Sociālais dienests aicina saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai skolai.

 

Pabalstu var saņemt Līvānu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo personu (ģimeņu), kuras atzītas par trūcīgām, bērni un bērni, kas atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenēs, kuru vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības ar Līvānu novada Bāriņtiesas lēmumu:

  • Ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
  • Ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē un nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36, EUR gadā. 


Pabalsta izmaksa tiks veikta 25. augustā un 4. oktobrī.