Visas ziņas

/images/news/large/4418.jpg

29.08.2017

Uzņemšana Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē reflektantu uzņemšana un dokumentu kārtošana pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mašīnbūve” (studiju ilgums 2,5 gadi, budžeta vietas) notiks 25. augustā no plkst. 12.00 līdz 18.00 un 29. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00 - Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās (Rīgas ielā 113/117, Līvānos).

Reģistrējoties studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus: 

dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus; 

konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

1 fotokartiņu (3x4); 

pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);  ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Piesakoties studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa 20.00 EUR . Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

Sekojiet līdzi informācijai RTA mājas lapā www.ru.lv 

Vairāk informācijas: 29537335 (Ilze Vanaga, RTA Līvānu filiāles vadītāja); 25448052 (Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja).