Visas ziņas

/images/news/large/4409.jpg

14.08.2017

Aicina Līvānu novada daudzbērnu ģimenes saņemt pabalstu

Līvānu novada dome aicina novada daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadiem, saņemt pabalstu no šī gada 10. līdz 31.augustam Līvānu novada domes kasē (Rīgas ielā 77) vai pagastu pārvaldēs.  Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novadā. Pabalsta apmērs ir 20,00 EUR apmērā vienam bērnam.

 

Pabalstu izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai personai, kura pilda vecāku pienākumus, uzrādot: bērnu dzimšanas apliecības, pilnvaru apliecinošu dokumentu (ja pilda vecāku pienākumus) un  personu apliecinošu dokumentu.

 

Kases darba laiks:

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena 8.300 - 16.00, pusdienlaiks 12.00 - 13.00

Trešdiena 8.30 - 17.00, pusdienlaiks 12.00 - 13.00

Piektdiena 8.30 - 14.30, pusdienlaiks 12.00 - 12.30

 

Skatīt Līvānu novada domes saistošos noteikumus "Par pašvaldības materiālās palīdzības  pabalstiem Līvānu novadā”