Visas ziņas

/images/news/large/4390.jpg

14.07.2017

Dānijas “Y’sMen” klubs ciemojas Līvānos

Biruta Krūmiņa,

“Y’sMen” Līvānu kluba prezidente

 

 

Šī gada 3.jūlijā Līvānu “Y’sMen” klubs sagaidīja ciemiņus no Dānijas. Tā ir labdarības organizācija, kura palīdz gan maznodrošinātajiem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan grūtībās nonākušajiem. Mūsu kluba biedri bija sagatavojuši ciemiņiem atpūtas programmu, lai viņi varētu labāk iepazīt Līvānu novadu, novada cilvēkus un skaistākās vietas.

 

Ar laipnu un pretimnākošu domes atļauju, ciemiņiem durvis vēra Latgales mākslas un amatniecības centrs. Tālāk ceļš veda uz pensionāru biedrības namiņu, kur priecējām acis un sirdis, aplūkojot mūsu pensionāru roku darinājumus. Trešais pieturas punkts bija biedrība ‘’Baltā māja”. Laipnā namamāte pie kafijas tases stāstīja par savu darbu. Stāstīja par cilvēkiem, par viņu problēmām, par to, ka mums ir daudz darāmu baltu darbu.

 

Nākošais pieturas punkts bija RAPC “Rožlejas”. Dāņu viesi tika cienāti ar garšīgām pusdienām, viņiem tika dota iespēja aplūkot visu aprūpes centru, ielūkoties istabiņās un ar tulka palīdzību aprunāties ar vecajiem ļaudīm.

 

Aprūpes centra zālē ciemiņiem stāstīja par šīs iestādes ikdienu, par priekiem un problēmām, ar kurām nākas sastapties katru dienu.

 

Pēc ikdienišķām sarunām Dānijas ciemiņi baudīja klusumu un garīgu mieru Rudzātu svētā Jēkaba draudzes katoļu baznīcā. Aplūkoja Eleonorvilles baznīcas altārgleznu un klausījās stāstu par 103 gadus veco baznīcu. Lai plašāk iepazīstinātu dāņus ar mūsu garīgajām vērtībām, parādījām viņiem arī Eleonorvilles baznīcas vietu. Šo mazo, svētīto zemes pleķīti uztur un kopj Rudzātu pagasta Skrauču dzimta.

 

Tā nu vēsturiski ir sanācis, ka mūsu tautā garīgais mantojums bieži mijas ar folkloru, tādēļ pēdējais punkts šajā mazajā ekskursijā bija Turku saieta nams. Kolorītās un vienmēr pozitīvās Turku folkloras kopas sievas sagaidīja ciemiņus ar jautrām dziesmām un atraktīvām rotaļām. Izrādās, ka draudzībai un labiem darbiem nav šķēslis ne tautība, ne valodas barjera.

 

 

Par šo jauko un izdevušos dienu liels paldies Līvānu novada domei un personīgi Aijai Usānei, Līvānu novada pensionāru biedrībai un personīgi Skaidrītei Šķimelei, biedrībai “Baltā māja” un personīgi Ingunai Badūnei, RAPC “Rožlejas” un personīgi Guntai Jaudzemai, Rudzātu svētā Jēkaba katoļu draudzei un personīgi mācītājam Vilhelmam Bēķim un katehētei Anitai Skraučai, Rudzātu pagasta Skrauču dzimtai un personīgi Valdim Skraučam, Turku saieta namam un personīgi Terēzijai Rubenei, mūsu tulkiem Lolitai Bečai un Rūdolfam Kivleniekam.