Visas ziņas

/images/news/large/4386.jpg

12.07.2017

Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā

Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 9 mācību priekšmetos kārtoja 74 vidusskolu absolventi.

 Izglītojamo mācību sasniegumi CE tiek izteikti procentuāli. Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 23 Līvānu novada absolventiem vērtējumi eksāmenos ir 80% un vairāk.

 

Augstus rezultātus visos četros eksāmenos ir sasniedzis Līvānu 1.vidusskolas absolvents Nauris Utnāns, trijos eksāmenos  Rudzātu vidusskolas absolvente Laura Neiceniece, divos eksāmenos Līvānu 1.vidusskolas absolventi Sabīne Pastare, Anna Franciska Labinska, Mārīte Sauskāja, Marta Ancāne, Salvis Kārklis, Oskars Luksts, Arta Tropa un Rudzātu vidusskolas absolventi Diāna Calpanova, Viktorija Calpanova, Agris Meinards Prikuls.

 

Labākie absolventu rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos:

latviešu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Anna Franciska Labinska 89%, Arta Tropa 88%, Mārīte Sauskāja 88%, Marta Ancāne  88%, Sabīne Pastare 84%, Nauris Utnāns 81%, Salvis Kārklis 80% (skolotāja Ārija Baltmane); Rudzātu vidusskola – Viktorija Calpanova 88%, Diāna Calpanova 83% (skolotāja Iveta Kārkle);

matemātikā:  Līvānu 1.vidusskola – Nauris Utnāns 96%, Oskars Luksts 80% (skolotāja Marija Raginska); Rudzātu vidusskola - Viktorija Calpanova 86%, Laura Neiceniece 84%, Agris Meinards Prikuls 83% (skolotāja Veneranda Spriņģe);

angļu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Nauris Utnāns 97%, Salvis Kārklis 94% Marta Ancāne  91%, Anna Franciska Labinska 91%, Iluta Kursīte 90%, Oskars Luksts 86%, Arta Tropa 82% (skolotāja Emerita Rubine), Sabīne Pastare 92%, Mārīte Sauskāja 86% (skolotāja Anita Reitere); Rudzātu vidusskola - Agris Meinards Prikuls 85%, Diāna Calpanova 83%, Sendijs Ūbelis 82%, Laura Neiceniece 81% (skolotājs Sandris Skarainis);

krievu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Katrīna Zorkina 88%, Loreta Trokša 86%, Daniels Buko 85%, Santa Ozoliņa 84%, Vineta Koļesova 83%, Vladislavs Maļinovskis 81%, Božena Teivāne 81% (skolotāja Anna Kurciša); Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola – Tatjana Vībāne 86% (skolotāja Ināra Lietauniece);

vācu valodā: Līvānu 1.vidusskola – Ainārs Zvirbulis 87% (skolotāja Zane Puga);

fizikā: Līvānu 1.vidusskola – Nauris Utnāns 88% (skolotājs Guberts Vēvers);

bioloģijā: Rudzātu vidusskola - Laura Neiceniece 91% (skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova).

CE svešvalodās tiek izvērtēta izglītojamā snieguma atbilstība B1 (40 – 69%), B2 (70 – 94%) vai C1 (95 – 100%) valodas līmenim.

Līvānu novadā eksāmenu angļu valodā kārtoja 58 skolēni, no tiem B2 līmeni ieguvuši 15 absolventi jeb 25,86%, B1 līmeni ieguvuši 22 absolventi jeb 37,93%.

Īpaši jāatzīmē Līvānu 1.vidusskolas absolventa Naura Utnāna  rezultāts angļu valodā, viņa zināšanas novērtētas ar augstāko C1 līmeni (97%).

 Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 22 absolventi, B2 līmeni sasnieguši 16 absolventi (72,72%), bet B1 – 5 (22,72%).

Vācu valodas CE kārtoja 2 jaunieši, no kuriem viens bija 11.klases skolēns un viņa zināšanas novērtētas ar B2 līmeni.

 

Līvānu novadā šogad, salīdzinot ar aizvadīto gadu  ir pieaudzis jauniešu skaits, kuri izvēlējās kārtot  centralizētos eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos -  bioloģiju kārtoja 8, fiziku 6, ķīmiju 3, kopā 17 absolventi (2016.gadā 11 absolventi). Vēstures eksāmenu kārtoja  2 absolventi.

 

Valsts izglītības satura centra informācija liecina, ka  šogad valstī kopumā skolēni uzrādījuši zemākus rezultātus visos obligātajos centralizētajos eksāmenos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Obligāto centralizēto eksāmenu lokā ietilpst valsts pārbaudījums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Skolēnam ir iespēja izvēlēties kādu no svešvalodām - angļu, krievu vai  vācu.

 

Valstī šogad skolēni zemākos rezultātus tāpat kā iepriekšējos gados uzrādīja matemātikā, vidēji sasniedzot 34,9%, Līvānu novadā rezultāti matemātikā ir 35,56%, kas ir par 1,9 procentpunktu mazāk nekā pirms gada. Latviešu valodā Latvijas skolēni vidēji uzrādījuši 50,9% augstu rezultātu, Līvānu novadā rezultāti latviešu valodā ir 55,74%, kas ir par 4,7 procentpunktu mazāk nekā pirms gada. Lai arī šajos divos obligātajos eksāmenos novada rezultāti ir augstāki nekā valstī, taču salīdzinot ar aizvadīto gadu novadā tie ir pazeminājušies un tas ir jāizvērtē, lai noskaidrotu cēloņus. Arī angļu valodas eksāmenā šogad vidējais rezultāts valstī ir krities, sasniedzot 59,7%, arī novada rezultāts ir par 7,5 procentpunktiem mazāks, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu un šogad tas ir 54.92%. Krievu valodā kā svešvalodā skolēniem izdevies savas sekmes uzlabot. Krievu valodas eksāmenā valstī vidēji sasniegti 68,6%, novadā vidējais rezultāts ir 73,06%, kas ir par 6,8 procentpunktiem vairāk nekā pērn.

Valstī šogad 212 skolēniem nemaz neizdevās nokārtot centralizēto eksāmenu matemātikā, 22 latviešu valodā, 1 fizikā, tas nozīmē, ka eksāmena kopvērtējumā viņi nav sasnieguši 5% robežu. Līvānu novadā visi vidusskolas absolventi ir ieguvuši sertifikātus un veiksmīgi pabeiguši vidusskolu.

 

Mazākumtautību izglītības programmā latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikātus pamatizglītībā saņēma 19 Līvānu 2.viduskolas 9.klases beidzēji, no tiem valsts valodas prasmes ar augstākā līmeņa 1.pakāpi novērtētas Anastasijai Kolosovai (C1- 93%), Elīzai Kivliniecei (C1- 88%) un Diānai Spilai (C1- 87%), skolotāja Gunta Pauniņa.  Ar vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2) novērtētas 7 skolēnu zināšanas, bet vēl 7 skolēni saņēma  vidējā līmeņa 1.pakāpi (B1). Līvānu 2.vidusskolas kopprocents šajā eksāmenā ir 68,79%.

 

 

Informāciju sagatavoja Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja