Visas ziņas

/images/news/large/4275.png

16.05.2017

Paziņojums

Paziņojums Par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pārstrādātās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 7.jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr.3-01/1329 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātai darbībai – dolomīta ieguvei nekustamajos īpašumos „Rudzupuķe” (zemes kadastra Nr.76520040039), nekustamajā īpašumā „Grāvmalas” (zemes kadastra Nr.76520040046), nekustamajā īpašumā „Rudzugraudi” (zemes kadastra Nr.76520040004, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.76520040017), nekustamajā īpašumā „Lietaunieki” (zemes kadastra Nr.76520040205) un nekustamajā īpašumā „Priedulāji” (zemes kadastra Nr.76520040001; zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.76520040054).

 

Darbības ierosinātājs ir SIA „Īpašumi EG” (reģistrācijas Nr. 40103442701) „Piekalni”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālrunis 65058985.

 

2015. gada 21. oktobrī izsniegta  programma ietekmes uz vidi novērtējuma   veikšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvanu novada Jersikas pagastā,  iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā  2016. gada 8. septembrī.

 

2016. gada 6. oktobrī Ziņojuma Izstrādātāja lūgusi atlikt Ziņojuma izvērtēšanu līdz papildinājumu iesniegšanai.

 

Pārstrādātais Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvanu novada Jersikas pagastā,  iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā  2017. gada 8. maijā.

 

Ziņojuma sagatavotājs SIA „Firma L4 ", reģistrācijas  Nr. 40003236001,  adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004,  tālr. 67500180.

 

Ar pārstrādātā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē: http://www.l4.lv/public/