Visas ziņas

/images/news/large/4274.jpg

12.06.2017

Vēl tikai dažas dienas var pieteikt kandidātus “Līvānu Goda pilsonis”

Līdz 15. jūnijam aicinām pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma - Līvānu Goda pilsonis - piešķiršanai 2017.gadā. Šis būs jau desmitais gads, kopš iedibināta minētā tradīcija.

 

Skatīt noteikumus "Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību"


Apbalvojums “Līvānu Goda pilsonis” tiek piešķirts kopš 2008. gada un to saņēmuši -dambretes treneris Jānis Auzāns 2008.g.; deju pedagoģe Gaida Venta 2009.g.; [amatierteātra režisore Anna Pabērza 2010.g.]; komponists Juris Kulakovs 2011.g.; kapelas “Jūlijs” vadītājs Jūlijs Stikuts 2012.g., uzņēmējs un mecenāts Daumants Pfafrods 2013.g., politiķis un uzņēmējs Jānis Klaužs 2014.g., sabiedriskā darbiniece Veneranda Caune 2015.g., Līvānu katoļu draudzes priesteris Juris Zarāns 2016.g.

Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.

 

Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 2017.gada 15.jūnijam plkst. 17.00 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada domes kancelejā (210.kabinetā). Iesniegumā brīvā formā jāapraksta pretendenta sasniegumi un nopelni, kā arī jāsniedz pretendenta un pieteicēja kontaktinformācija. Iesniegums jāparaksta vismaz 10 novada iedzīvotājiem (ar paraksta atšifrējumu), kuri ir pilngadīgi un deklarēti Līvānu novadā. Pretendentus var pieteikt arī valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas.

 

Apbalvojums tiks pasniegts šī gada 22.jūlijā, kas ir galvenā Līvānu pilsētas svētku diena. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500 euro apmērā.

 

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot pa tālruni 65307270 (Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa), e-pasts: indra.upeniece@livani.lv.