Visas ziņas

/images/news/large/4271.png

22.05.2017

Informācija sakņu dārzu nomniekiem

Līvānu novada dome aicina Līvānu pilsētas teritorijā esošo sakņu dārzu nomniekus pagarināt sakņu dārzu nomas līgumus uz 2017. gadu Līvānu novada domes 212 kabinetā darba laikā,   līdzi ņemot pasi, nomas līgumu un kvīti par nomas maksas nomaksu par iepriekšējo gadu. Ja nomnieki sakņu dārza nomas līgumu nav pagarinājuši,  pašvaldība patur tiesības sakņu dārzu nodot nomā citai personai.

Informējam, ka sakarā ar Līvānu pilsētas pussalas (Domes ielā) labiekārtošanu, sakņu dārzu nomas līgumi pussalā uz 2018. gadu netiks pagarināti. Sakņu dārzu nomniekiem 2017. gada sezonas beigās nomātais zemesgabals ir jāatbrīvo no būvēm un tas jāsakārto līdz 2017. gada 31. oktobrim. Līvānu pilsētas zemes komisija.