Visas ziņas

/images/news/large/4212.png

19.04.2017

Apstiprināts Līvānu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju sasatāvs

Atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijai par pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu, Līvānu novada vēlēšanu komisija ir izveidojusi Līvānu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas un apstiprinājusi komisiju priekšsēdētājus un sekretārus.

 

1. Vēlēšanu iecirknis Nr.709, kas atrodas Līvānu novada kultūras centrā Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā:

1.1. Andrejs SOPULIS, komisijas priekšsēdētājs

1.2. Līga RUBĪNE, komisijas sekretāre

1.3. Stanislavs VITVICKIS, komisijas loceklis

1.4. Dzintra SVENCE, komisijas locekle

1.5. Marija PASTARE, komisijas locekle

1.6. Inta LOČMELE, komisijas locekle

1.7. Dace LAZDĀNE, komisijas locekle

 

2. Vēlēšanu iecirknis Nr.710, kas atrodas J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolā Raiņa ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā:

2.1. Gunārs LURIŅŠ, komisijas priekšsēdētājs

2.2. Antra ŠOLKA, komisijas sekretāre

2.3. Skaidrīte BULMEISTARE, komisijas locekle

2.4. Vija STOĻAROVA, komisijas locekle

2.5. Ivars KLEINS, komisijas loceklis

2.6. Ilze MELDERE, komisijas locekle

2.7. Ingūna LIEPIŅA, komisijas locekle

 

3. Vēlēšanu iecirknis Nr.711, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”, Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā:

3.1. Gita UTNĀNE, komisijas priekšsēdētāja

3.2. Aija GRUGULE, komisijas sekretāre

3.3. Edīte UTNĀNE, komisijas locekle

3.4. Valentīna GAVARE, komisijas locekle

3.5. Gaida JAUDZEMA, komisijas locekle

3.6. Rolands VĀRNA, komisijas loceklis

3.7. Ruta BUCENIECE, komisijas locekle

 

4. Vēlēšanu iecirknis Nr.712, kas atrodas Rožupes kultūras namā „Rožupē”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā:

4.1. Maija JASINSKA, komisijas priekšsēdētāja

4.2. Spīdola VAIVODE, komisijas sekretāre

4.3. Agita JASINSKA, komisijas locekle

4.4. Gunta JAUDZEMA, komisijas locekle

4.5. Irēna LĀCE, komisijas locekle

4.5. Inga BRIKMANE, komisijas locekle

4.7. Sintija SILAVA, komisijas locekle

 

5. Vēlēšanu iecirknis Nr.713, kas atrodas Turku pagasta pārvaldē, „Zundānos”, Turku pagastā, Līvānu novadā:

5.1. Viola REINHOLDE, komisijas priekšsēdētāja

5.2. Sigita VASIĻEVSKA, komisijas sekretāre

5.3. Juris ŠVIRKSTS, komisijas loceklis

5.4. Jānis IESALNIEKS, komisijas loceklis

5.5. Kaspars LĀCIS, komisijas loceklis

5.6. Elita MARKOTE, komisijas locekle

5.7. Ņina CAKULE, komisijas locekle

 

6. Vēlēšanu iecirknis Nr.716, kas atrodas Jersikas pagasta pārvaldē, „Upeniekos”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā:

6.1. Juris KĀRKLIS, komisijas priekšsēdētājs

6.2. Lidija BRŪVERE, komisijas sekretāre

6.3. Ārija UPENIECE, komisijas locekle

6.4. Aivars BARKOVSKIS, komisijas loceklis

6.4. Iveta VILCĀNE, komisijas locekle

6.6. Inga KŪKUSILIŅA, komisijas locekle

6.7. Anna BOGDĀNE, komisijas locekle

 

7. Vēlēšanu iecirknis Nr.719, kas atrodas Rudzātu pagasta bibliotēkā, Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā:

7.1. Skaidrīte BRŪVERE, komisijas priekšsēdētāja

7.2. Ligita DOMULĀNE, komisijas sekretāre

7.3. Viktors VOLKOVS, komisijas loceklis

7.4. Jānis PINTĀNS, komisijas loceklis

7.5. Ruta VILCĀNE, komisijas locekle

7.6. Ilga BERNĀNE, komisijas locekle

7.7. Katrīna GROZA, komisijas locekle

 

8. Vēlēšanu iecirknis Nr.725, kas atrodas Sutru pagasta pārvaldes ēkā Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā , Līvānu novadā:

8.1. Evita JEMEĻJANOVA, komisijas priekšsēdētāja

8.2.  Janīna PŪGA, komisijas sekretāre

8.3. Marija VASIĻEVSKA, komisijas locekle

8.4. Anita RUČEVSKA, komisijas locekle

8.5. Paulīna ZARIŅA, komisijas locekle

8.6. Marija RUSIŅA, komisijas locekle

8.7. Linda USĀNE, komisijas locekle