Visas ziņas

/images/news/large/4210.jpg

19.04.2017

Līvānu “MAZPUTNIŅI” otrajās Lieldienās pieskandina Daugavpili

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Šī gada 17.aprīlī Daugavpilī notika Starpnovadu mazo vokālistu konkurss “CĀĻU CĀLIS”, kurā piedalījās un guva panākumus divi jauki Līvānu novada “Mazputniņi” – Elīza Vucāne un Lāsma Sola.

 

Konkursu organizēja Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tā mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību un rosināt sadarbību starp pašvaldībām. Konkursā varēja piedalīties  bērni līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), repertuārā pēc brīvas izvēles iekļaujot 1 vai 2 dziesmas, kuras atbilstu izpildītāja vecumam un balss spējām. Dziesmu izpildījuma veids - gan a capella, gan mūzikas instrumentu, gan fonogrammas pavadījumā. Vērtēšanas kritēriji: vokālās spējas, ritma izjūta, radošums. Žūrijā: Oļesja Ņikitina, Iveta Ustinskova un Inga Zeile.

 

Konkursā piešķir vienu galveno balvu – “Cāļu cālis - 2017” un 2 papildbalvas: “Ritmiskākais cālis - 2017” un “Skatuviskākais cālis - 2017”. Pārējos dalībniekus apbalvo ar piemiņas balvām.

 

Sveicam Elīzu ar galvenā titula “Cāļu cālis – 2017” un Lāsmu ar papildtitula “Skatuviskākais cālis - 2017” iegūšanu! Paldies skolotājai Skaidrītei Bulmeisterei par ieguldīto darbu, gatavojot bērnus konkursam, paldies vecākiem par līdzi jušanu un atbalstu!

 

Lāsma Sola (no kreisās) un Elīza Vucāne kopā ar pedagoģi Skaidrīti Bulmeisteri