Visas ziņas

/images/news/large/4129.jpg

13.03.2017

Līvānu Bērnu un jauniešu centrā noticis „Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss"

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

 

Šī gada 10.martā Līvānos notika Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Pasākumā piedalījās 6 Līvānu novada izglītības iestādes, kuras pārstāvēja 29 skatuves runas runātāji un 2 mazo formu uzvedumi.

 

Konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas; sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

 

Konkursa žūrija – Aija Smirnova, Līvānu novada Kultūras centra direktore, Margita Mālniece, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja,  Lidija Prisjagina, Līvānu BJC teātra sporta pulciņa vadītāja, Oskars Bērziņš, Līvānu novada KC jauniešu teātra vadītājs, jaunais režisors un aktieris – uzklausīja dalībniekus vairāku stundu garumā, vērtējot: Skatuves runai - domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte); Mazo formu uzvedumiem- režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija), aktieru darbs (skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneriem), literārā uzveduma mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei, vizuālais noformējums, audio, multimediju pielietojums utt.), literārais uzvedums kopumā (atmosfēra, uzveduma mākslinieciskā vienotība).

 

Šogad dalībnieki  tika vērtēti stingrāk nekā pērn, un,  lai veicinātu patiesu interesi par skatuves runu, par aktiermākslu, par mūsu literāro mantojumu, tika pieņemts lēmums uz konkursa 2.kārtu sūtīt nevis maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu, bet gan labākos no labākajiem savās vecuma grupās.

 

Konkursa reģionālā kārta notiks Preiļos, 4 aprīlī, kurā Līvānu novadu pārstāvēs  Tomass Pujāts, Lūkass Vaikulis, Normunds Ločmelis (sk. Anna Kārkle, Līvānu 1.vidusskola), Aksels Daškevičs (sk. Ināra Jačmenkina, Līvānu 1.vidusskola),  Daniela Veigule (sk. Anita Vucina, Līvānu 1.vidusskola), Tīna Meļņika (sk. Lidija Prisjagina, Līvānu 1.vidusskola), Ieva Stikāne (sk. Mārīte Ondzule, Jersikas pamatskola).

 

Reģionālajai kārtai izvirzītie dalībnieki


Paldies skolotājiem par atsaucību, līdzjušanu un ieguldīto darbu dalībnieku gatavošanā!

 

 

Titulattēlā: Jaunsilavas pamatskolas Teātra pulciņš uzveduma laikā