Visas ziņas

/images/news/large/4126.jpg

10.03.2017

Uzņem bērnus sagatavošanas grupā mūzikas nodaļā

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola turpina uzņemt audzēkņus sagatavošanas grupā  mūzikas nodaļā, kuri 2017./2018. mācību gadā 1. klasē vēlas apgūt sekojošas izglītības programmas: Vijoļspēle; Klavierspēle; Akordeona spēle; Flautas spēle; Saksofona spēle; Trompetes spēle; Sitaminstrumentu spēle.  Audzēkņu uzņemšana notiek no bērnu vecuma, kuri 2017./2018. gadā sāks mācības vispārizglītojošās skolas 1. klasē vai jau mācās skolā. Informatīvie tālruņi: 653 44096; 653 44505 (mūzika) 653 42796 (māksla).