Visas ziņas

/images/news/large/4124.jpg

09.03.2017

Atgādinājums zvejniekiem un makšķerniekiem

Atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem Nr. 800, iekšējos ūdeņos, no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana: no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, kā arī kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci.

 

Tāpat arī jāielāgo, ka, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295, no 1.marta līdz 15.jūnijam aizliegts zvejot un iegūt jebkādas zivis visās ūdenstilpnēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts zvejot un iegūt līdakas.