Visas ziņas

/images/news/large/4123.jpg

09.03.2017

Līvānos sacenšas labākie Dienvidlatgales novada anekdošu stāstnieki un rotaļnieki

8. martā Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā notika Dienvidlatgales novada folkloras jomas konkursi “Anekdošu virpulis 2017” un “Lielais rotaļnieks”.

 

Konkursā “Anekdošu virpulis 2017″ piedalījās bērni un jaunieši, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir aktīvi anekdošu stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās.

 

Konkursa  mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, līdzdarbojoties mutvārdu tradīcijā.

 

Katram dalībniekam bija  jāsagatavo vesels „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai tiktu galā ar konkursa uzdevumiem. Dalībnieki sacentās trijās vecuma grupās : 1.grupa - līdz 4.klasei, 2.grupa - 5.-9.klase, 3.grupa – vidusskola.

 

Konkursu vērtēja žūrija: Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore Zane Praņevska, Līvānu novada kultūras centra jauniešu teātra vadītājs Oskars Bērziņš un folkloras kopas “Turki” vadītāja Terēzija Rubene. Vērtēšanā piedalījās arī bērnu žūrija.

 

Katrs anekdošu stāstītājs tika vērtēts individuāli saskaņā ar šādiem kritērijiem: vai izdodas sasmīdināt klausītājus; prasme anekdoti izstāstīt skaidri un saprotami; anekdotes oriģinalitāte, repertuāra bagātība; anekdotes atbilstība situācijai, stāstītāja un klausītāju vecumam;  stāstītāja tēls un stils, neverbālo līdzekļu lietojums; prasme veidot dialogu ar konkursa dalībniekiem un klausītājiem, spēja ar savu anekdoti atbildēt uz iepriekš stāstīto; vai anekdote nav jau iepriekš izstāstīta šajā konkursā.

 

Dienvidlatgales novada anekdošu stāstītāji

 

 

Katram pusfināla dalībniekam, ievērojot konkursa vērtēšanas kritērijus, konkursa vērtēšanas komisija piešķīra Mazā vai Lielā smīdinātāja nosaukumu.

 

Klausītāju pienākums bija smaidīt ar acīm, smaidīt ar vaļā muti, smieties skaļi vai klusu. Tas bija svarīgākais atbalsts stāstītājiem.

 

Labākie smīdinātāji Vispasaules smieklu dienā, 1. aprīlī, dosies uz finālu un smīdinās Rīgas žūriju. Rīgā pulcēsies bērni un jaunieši no visas Latvijas, kuri ir šā gada anekdošu konkursa pusfināla uzvarētāji.

Dienvidlatgales novadu konkursā „Anekdošu virpulis”  pārstāvēs: Jānis Mikulis (Līvānu BJC), Rainers Tomass Urujevs, Aleksandrs Mitins (Līvānu 1.vidusskola), Elvis Laganovskis, Raitis Domuļevs, Kristians Plots, Mārtiņš Upenieks (Vārkavas vidusskola), Evija Bergmane-Sprūdža (Riebiņu vidusskola), Kristiāna Valaine (Aglonas vidusskola).

 

"Anekdošu virpuļa  2017" uzvarētāji

 

 

Tradicionāli reizē ar “Anekdošu virpuli” notiek arī rotaļnieku konkurss ”Lielais rotaļnieks”, kur pulcējas novada labākie rotaļnieki. Konkursa mērķis ir tradicionālo rotaļu un spēļu apgūšana, popularizēšana, rotaļnieku sagatavošana bērnu un jauniešu vidū, novadu rotaļu un spēļu aktualizēšana.

 

Konkursā varēja piedalīties visi interesenti gan no bērnu un jauniešu folkloras kopām, gan individuāli rotaļu un spēļu zinātāji. Katram dalībniekam bija jāsagatavo 2 tradicionālas rotaļas vai spēles, kas iemācītas no teicējiem vai atzītas par tradicionālām (no rakstītiem avotiem) un jāiemāca tās pārējiem konkursa dalībniekiem un interesentiem.

 

Vērtēta tika rotaļnieku prasme saprotami un skaidri izstāstīt rotaļas vai spēles noteikumus; rotaļas vai spēles atbilstība situācijai un vecumam; rotaļnieku pievilcīgums un spēja piesaistīt dalībnieku uzmanību; telpas pārvaldīšana, situācijas izvērtēšana rotaļas/spēles vadot.

 

Žūrija atzina, ka šogad rotaļnieki konkursam bija ļoti labi sagatavojušies. Pirmās pakāpes diplomu un Dižā rotaļnieka titulu saņēma Tomass Pujāts (Līvānu BJC), Rainers Tomass Urujevs (Līvānu 1. vidusskola),  Dagnija Poļakeviča un Alise Ivbule (Aglonas vidusskola), Ēriks Ļeonovs (Riebiņu vidusskola).

 

Atsevišķi rotaļu vadītāji  izmantoja dažādus mūzikas instrumentus. Izrādījās, ka jaunie rotaļu vadītāji labi jūt rotaļu situāciju, prot prasmīgi izskaidrot to norisi, ir apveltīti ar pietiekami labu muzikalitāti, ar līdera dotībām, lai spētu vadīt citus vienaudžus un arī vecākus bērnus.

Bija patiess prieks par lielo rotaļnieku saimi.

 

Labākie rotaļu vadītāji

 

Par bērnu sagatavošanu konkursiem, paldies tika teikts skolotājām  Helēnai Ērglei, Vijai Kovaļkovai, Anitai Vucinai,  Ārijai Bergmanei- Sprūdžai, Ritai Pudānei, Monikai Pušņakovai , Lilitai Valainei , Annai Kārklei un  Anitai Vaivodei.

 

Konkursus  rīkoja Līvānu BJC, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Līvānu 1. vidusskolu un Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem.

 

 

Anna Kārkle,

LBJC izglītības metodiķe