1 2 3 4 ...391

Visas ziņas

 • 24.03.2017

  Iedzīvotāji var iepazīties ar mājas apsaimniekošanas bilanci

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” informē ka, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1014 no 09.12.2008., 25.pantu, dzīvokļa īpašnieki no 01.04.2017. var iepazīties ar mājas apsaimniekošanas bilanci SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Rīgas ielā 2B, Līvānos, darbadienās no plkst. 08.00-12.00, 13.00-17.00.

 • 23.03.2017

  Iedzīvotāji gaida Ubaglīča ielu remontu un grāvju tīrīšanu

  Iestājoties pavasarim, Līvānu novada iedzīvotāji interesējas par to, kad tiks remontētas ielas Ubaglīcī un sakārtota virszemes ūdens novadīšanas sistēma (pašvaldība saņēmusi iedzīvotāju sūdzības, ka neiztīrīto grāvju dēļ atsevišķi zemes gabali applūst). Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods skaidro, ka šobrīd noslēdzies iepirkums par ūdenssaimniecības projekta III kārtas projektēšanu un būvniecību (notiek pieteikumu izvērtēšana). Šis ir ļoti apjomīgs projekts (aptuveni 4 miljoni euro), kura laikā notiks komunikāciju izbūve un ielu asfaltēšana 3 lielos pilsētas rajonos: Ubaglīcī un tam pieguļošajās ielās; Preiļu - Parka ielas rajonā un Daugavas - Grīvas ielas rajonā. Šobrīd nebūtu ekonomiski pamatoti ieguldīt līdzekļus ielu asfaltēšanā, lai pēc gada jauno asfaltu uzlauztu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves dēļ. Iedzīvotāji šādu rīcību nesaprastu un uztvertu kā līdzekļu izšķērdēšanu. Tāpēc šobrīd - tiklīdz sāks strādāt asfaltbetona rūpnīcas - tiks veikts bedrīšu remonts ielās, savukārt nopietnāka ielu atjaunošana un ūdens/kanalizācijas tīklu izbūve minētā projekta ietvaros notiks 2017.-2018.gadā. Šobrīd novadgrāvju tīrīšana tiek veikta tikai ārkārtas gadījumos, bet plānveidīgi lietus ūdens novadīšanas sistēmu plānots sakārtot minētā projekta laikā. Ceram uz iedzīvotāju sapratni!

 • 23.03.2017

  Mākslas un amatniecības centrā būs skatāma mākslinieces Ināras Petrusevičas darbu izstāde “PĒKŠŅI”

  Latgales mākslas un amatniecības centrā, Līvānos, Domes ielā 1, no 1. aprīļa līdz 1. maijam apmeklētājiem atvērta Ināras Petrusevičas darbu izstāde “PĒKŠŅI”.

 • 23.03.2017

  Vaifijs ciemojas Jaunsilavās

  Jaunais darbs cēliens pēc pavasara brīvdienām Jaunsilavas pamatskolas sākumskolas klasēs iesākās ar tikšanos. Pie mums ciemojās mūsu draugs Vaifijs! Tas ir zēns, kurš dzīvo internetā un gaida ikvienu ciemos. Mēs par viņu uzzinājām jau rudenī, saņemot uzaicinājumu piedalīties Latvijas Interneta asociācijas “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centra organizētajā konkursā “Mana diena internetā”.

 • 23.03.2017

  Satiec savu meistaru aktivitātes Līvānos!

  No 2017. gada 31. marta līdz 2. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji 167 vietās visā Latvijā, tostarp Līvānos, aicinās uz pasākumu “Satiec savu meistaru! 2017”.

 • 23.03.2017

  Ābeces svētki Līvānu 2.vidusskolā

  Laiku, ko putni pavadīja siltajās zemēs, pirmās klases skolēni ir veltījuši ābeces apgūšanai. Šajos mēnešos viņi ne tikai apguva lasītprasmi, bet arī  sāka apzināties sevi un meklēja savu vietu klases kolektīvā. Kā viņiem veicies, varēja vērot ābeces svētkos pirms pavasara brīvdienām.

 • 22.03.2017

  Kultūras centra vadītāja Aija Smirnova: "Nedrīkst zaudēt cieņu"

  Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par kultūras centra vadītāju Aiju Smirnovu Līvānos: http://tuesi.lv/ciena-un-uzticiba/ . Video veidots Latvijas valsts simtgades svinību programmas ietvaros.

 • 22.03.2017

  Jaunsilavas pamatskolas skolēniem augsti rezultāti mācību olimpiādēs (PAPILDINĀTS)

  Jaunsilavas pamatskolas skolēni guvuši vērā ņemamus rezultātus dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs.

 • 21.03.2017

  Līvānu 2.vidusskolas skolotāji mācās

  Līvānu 2.vidusskola ir skola, kurā mācību process ir organizēts bilingvāli. Tas nozīmē, ka mācību priekšmetu saturu skolēni apgūst latviešu un krievu valodā. Lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti skolā, skolas direktores vietniece izglītības jomā un bilingvālās izglītības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ludmila Vucina organizēja skolotāju apmācību darba vietā.

 • 21.03.2017

  Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistam 2.vieta starptautiskā akordeonistu festivālā Limbaž

  No 9. līdz 11.martam Limbažos norisinājās  XIV Starptautiskais akordeonistu festivāls. Limbažu Mūzikas skola festivālu organizē kopš 1991.gada, ik pēc diviem gadiem pulcējot māksliniekus no dažādām pasaules valstīm. Uz Limbažiem baudīt  izcilu solistu, ansambļu un orķestru sniegumu kopā ar savu akordeona spēles skolotāju Tatjanu Saratovu devās Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Kristers Ziemelis, Kristiāns Jasinskis un Aleksandrs Mitins.


1 2 3 4 ...391