1

Valsts prezidents A.Bērziņš amatniecības centrā