Kunga Kristīšanas svētku pelde Dubnā 19.janvārī - 19 grādu salā

Kunga Kristīšanas svētku pelde Dubnā 19.janvārī - 19 grādu salā