1

LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītais pasākums Līvānos