LR Proklamēšanas 99. gadadienas pasākums Jersikā

LR Proklamēšanas 99. gadadienas pasākums Jersikā

1

LR Proklamēšanas 99. gadadienas pasākums Jersikā