1

LR Proklamēšanas 99. gadadienas pasākums Jersikā