1

Bērnudārza "Rūķīši" bērni ar salūtu no rudenīgajām lapām