1

Izstāde - konkurss "Lidice 2017" bērnu un jauniešu centrā