Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LIP-2018/7
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids Būvniecības darbi
Iepirkuma priekšmets Papildus būvniecības darbu veikšana projektam- Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta (projektēšana un būvdarbu veikšana)
Kontaktpersona Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns Tālr. +371 26806401 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv Iepirkuma darbu apjomu jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” UK iecirkņa vadītājs Guntis Stiprais Tālr. +371 26403926 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Juristkonsults Jeļena Berezovska Tālr. +371 65381895 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 16.11.2018
Iesniegšanas datums 17.12.2018
Informācijas atjaunošanas datums 17.01.2019
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu. Iepirkuma dokumenti internetā ir pieejami mājas lapā www.livani.lv, sadaļā SPS iepirkumi. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Rīgas ielā 2b, Līvānos, pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, katru darba dienu, darba laikā no plkst 9:00 līdz 17:00. Iepirkums tiek veikts projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta“ Nr. 5.3.1.0/17/I/005 ietvaros.
Līgumcena Pretendenta piedāvātā līgumc
Uzvarētājs SIA "Jēkabpils PMK”, Reģistrācijas nr. 45403003160.
Dokumenti