Tūrisms

Tūrisms

 

Līvānu novads vēsturiski iekļaujas Latgales reģionā, un Līvānu novada tūrisma attīstības virzieni ir un tiek veidoti saskaņā ar Latgales dzīves videi un telpai raksturīgo tūrismu, kurā galvenie noteicošie faktori ir maz pārveidotā, autentiskā lauku vide un tās unikālais kultūras mantojums (dažādu tautību tradīcijas, kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, īpaša virtuve, mūzika, māksla un amatniecība), kas tiek piedāvāts saistošā, autentiskā un radošā veidā. Līvānu novadā konkrētu tūrisma veidu attīstību nosaka tajā esošie resursi: kultūrvide un dabas resursi.

 

Tūrisma vidi Līvānu novadā nosaka divas galvenās Līvānu novada domes struktūras: Latgales mākslas un amatniecības centrs un Līvānu aktīvā tūrisma centrs (LATC), kas sadarbojas ar dažādiem vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem partneriem. LMAC ir novada kultūrvēstures tūrisma centrālais objekts un kultūras tūrisma aktivitāšu katalizators. Centrs darbojas kopš 2003.gada un ieņem nozīmīgu vietu ne tikai Līvānu novada, bet arī Latgales reģiona kultūras dzīvē.

 

Līvānos, Daugavas krastā, līdzās LMAC, par ES struktūrfondu līdzekļiem ir tapis LATC, kas ir viens no tūrisma dzīves galvenajiem organizētajiem Līvānu novadā. LATC savu darbību uzsāka 2009.gadā. Līvānu novada viesiem šajā centrā tiek sniegta informācija par tūrisma objektiem un infrastruktūru gan Līvānu novadā, gan par citām vietām Latvijā. LATC ir viens no pastāvīgiem partneriem aktīva dzīvesveida un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā, kā arī ir pieejams tūrisma un aktīvās atpūtas inventārs.