Novads

Līvānu novada attīstības vīzija:

"LĪVĀNU NOVADS -

UZŅĒMĒJDARBĪBA, MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

UN PIEVILCĪGA VIDE ĢIMENES LABSAJŪTAI!"

Līvānu novada pašvaldības

integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam

  

 

Līvānu novads ir labs piemērs tam, kā ne īpaši liela pašvaldība, prātīgi saimniekojot, var izdarīt daudz labu darbu. Mēs neesam gribējuši vairāk, kā mums pienākas. Atšķiramies citu pašvaldību vidū ar pieeju, kas virzīta uz konkrētu mērķu sasniegšanu. 

  

Uzņēmējdarbība.

Modernās tehnoloģijas.

Pievilcīga vide ģimenes labsajūtai - tas ir tik vienkārši un reizē sarežģīti, jo ietver tik daudz darbu, kas mums visiem kopā jāpadara! 

  

Šis laiks ir pārmaiņu un iespēju laiks. Arī mēs maināmies un, izmantojot iespējas, ejam laikam līdzi. Veiksmes pamatā ir sabiedrības atbalsts, savlaicīga plānošana, labi, profesionāli speciālisti un komandas darbs.

Ir laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, kā arī daudzām valsts iestādēm. Saviem iedzīvotājiem gan pilsētā, gan laukos cenšamies nodrošināt ne tikai pašvaldības pakalpojumus, bet arī ap 10 valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus tepat Līvānos - maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai.

  

 

Līvānu novads ir viens no reģionālas nozīmes centriem Latvijā ar sakārtotu infrastruktūru un dzīves vidi, uzņēmējdarbības potenciālu, kultūras, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem.

Nekautrēsimies arī turpmāk būt aktīvi!

Ņemsim vērā katra individuālās un visu kopīgās intereses!

Attīstīsim Līvānu novadu par Latvijas lepnumu!

 

Andris Vaivods,

Līvānu novada domes priekšsēdētājs