Novads

1999.gadā tapa Līvānu novads (Līvānu pilsēta, Rožupes un Turku pagasti) kā otrais novads Latvijā pēc Kandavas novada.

 

2009.gadā tam pievienojās Jersikas, Rudzātu un Sutru pagasti.

 

Šajos gados Līvānu novads ir turpinājis mērķtiecīgu attīstību.

 

Līvānu novads ir viens no reģionālas nozīmes centriem ar sakārtotu infrastruktūru un dzīves vidi, uzņēmējdarbības potenciālu, kultūras, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem. Līvānu novada uzņēmumi ražo produkciju ar augstu pievienoto vērtību, kas tiek eksportēta uz daudzām pasaules valstīm. Šeit ir labi atalgotas darba vietas – lielajos uzņēmumos (ar darbinieku skaitu lielāku par 50) ir augstākā vidējā darba samaksa Latgales reģionā un 4 augstākā Latvijas mērogā.

 

Investīcijas ceļu/ielu infrastruktūrā, izglītības, sporta un kultūras jomās ir radījušas pievilcīgu vidi ģimenēm.

 

Līvānu novada izaugsmes rādītāji ir pamats tam, ka Līvānu novads ir saglabāts kā administratīvais centrs arī pēc 2021.gada Administratīvi teritoriālās reformas.

 

Līvānu novada attīstības vīzija:

"LĪVĀNU NOVADS - UZŅĒMĒJDARBĪBA, MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS UN PIEVILCĪGA VIDE ĢIMENES LABSAJŪTAI!"